Welke soorten bedrijfshypotheek zijn er eigenlijk?

De meest voorkomende Bedrijfshypotheken zijn;

  • Aflossingsvrije hypotheek,
  • Lineaire hypotheek
  • en de Annuïtaire hypotheek.

Banken welke deze hypotheken afsluiten zijn;

  • ABN-AMRO Bank,
  • Ing/Post Bank,
  • Iqondernemers,
  • Fortis Bank
  • en de Aegon Bank.

De Bedrijfshypotheek kan variëren van 25,000,-- Euro tot enkele Miljoenen Euro’s. De meeste Banken financieren veelal tussen de 70% en 100% van de executiewaarde bij aankoop van het Bedrijfspand, de Bedrijfswoning of de grond. Hiervan worden de leningen en/of de hypotheken, die al op het Bedrijfspand, de woning of de grond zitten afgetrokken.

Deze verschillende Banken staan garant voor een bedrijfshypotheek, een woonhuis op een Bedrijventerrein of een stuk Grond. Indien U de hypotheek niet meer op kunt brengen, komt Uw Bedrijf, Huis of Grond in handen van de Bank, bij welke U de hypotheek heeft afgesloten.

Welke hypotheken zijn er?

Starters hypotheek. Dit houdt in, dat er gebruik gemaakt kan worden van een Flexkrediet, een Bank Stimuleringskapitaal, Credits en Money Meets Ideas. Bij een Krediet om te groeien met het Bedrijf, zoals de aanschaf van diverse nieuwe machines of een flinke verbouwing kan gebruik worden gemaakt van Leasing, Money Meets Ideas, Vendor Leas, een vermogens of versterkingslening van de Bank waar U de hypotheek afsluit. De Banken hebben zelf vaak hypotheken gerelateerd aan de naam van de Bank, zoals een RaBo Bank stimulerings kapitaal of een RaBo grond waardeplan. Debiteuren financiering of Leasing. Sale en Leaseback van stallen. Een vermogen en versterkingslening.

De voorwaarden bij een bedrijfshypotheek

U moet Ondernemer zijn. Er moet sprake zijn van een Bedrijfspand. Een vereiste is, dat U ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en dat U de jaarcijfers van de afgelopen 2 jaar kunt overleggen. Voordat U een Bedrijfshypotheek af kunt sluiten, wordt er inzage door de Bank verlangd in Uw kredietwaardig Bedrijf. Er moeten kredietrapportages aangeleverd worden, zodat de Bank kan beslissen of Uw Bedrijfshypotheek afgesloten kan worden. Uw Bedrijfshypotheek aanvraag kan, indien U zo accuraat mogelijk de diverse rapportages aanlevert, snel worden afgesloten.

Maak gebruik van specialisten

Iedere Bank heeft specialisten op het gebied van het afsluiten van diverse Bedrijfshypotheken.

Wanneer er een Bedrijfsovername is, kan de specialist op dit gebied ingeschakeld worden om de overname zeer soepel te laten verlopen voor beide partijen. De specialisten weten de valkuilen en de diverse moeilijkheden, die een overname met zich mee brengt. Dit scheelt U een hoop werk om dit uit handen te geven aan de specialist op dit gebied. Innovatie is vaak een toevoeging aan Uw bedrijf. Hiervoor kan een bedrijfshypotheek worden afgesloten. Ook is het verstandig om bij de verschillende Banken een Offerte aan te vragen. Er kan vanuit de Banken ook een toetsing bij de BKR plaatsvinden, voordat er een Bedrijfshypotheek kan worden afgesloten.

Hoe bereken ik mijn Bedrijfshypotheek

Op welke diverse manieren kan ik mijn Bedrijf en mijn grond financieren?

Er zijn diverse Banken, die verschillende hypotheken aanbieden voor zowel Uw Bedrijf als voor Uw Grond. Wanneer U een Bedrijf wilt starten, kunt U een Starters hypotheek overwegen. Bent U al in het bezit van een Bedrijf kunnen er op verschillende manieren een Bedrijfshypotheek afgesloten worden.