De bedrijfshypotheek oversluiten: lagere rentelasten realiseren

Ga de bedrijfshypotheek oversluiten om rente te besparen. Het aangaan van een nieuwe bedrijfshypotheek kan veel verschil op uw bedrijfsonkosten uitmaken. U bent in het verleden een financieringsplan aangegaan voor uw onderneming waarbij u een hypotheek heeft genomen om de aankoop bedrijfspand te financieren. Het heeft u de mogelijkheid gegeven voor bedrijfsvestiging. Het kan zijn dat u de bedrijfshypotheek wilt oversluiten wegens:

  • het verkrijgen van een lagere rentestand. Daarmee kunt u de maandelijkse lasten aanzienlijk laten dalen;
  • het aflopen van de oude hypotheek overeenkomst. U dient het oude overeenkomst te verlengen of een nieuwe hypotheek aanbieder te vinden.

In beide gevallen is het goed om een vergelijk tussen geldverstrekkers te doen om zo de meest gunstige rentestand te verkrijgen. Waar moet u op letten bij het bedrijfshypotheek oversluiten?

Een vergelijk van hypotheek verstrekkers

Wilt u een bedrijfshypotheek oversluiten dan dient u dat altijd onder de meest gunstige voorwaarden te doen. De ene aanbieder is de ander niet en dus is een hypotheek vergelijk voor de MKB noodzakelijk. Door meerdere hypotheek verstrekkers op een rij te zetten kunt u snel zien wat u bij de verschillende hypotheken kunt verwachten. Let wel dat u altijd de prijzen helder heeft maar ook wat voor voorwaarden er verder van toepassing zijn. Zo kunt u een goede afweging maken tussen meerdere aanbieders.

De renteboete bij bedrijfshypotheek oversluiten

Sluit u een bedrijfshypotheek over omdat u van een lagere rentestand wilt profiteren dan krijgt u te maken met een renteboete. Het oude hypotheekcontract wordt door u ontbonden waardoor de hypotheekverstrekker rente derft. Oftewel er wordt schade geleden doordat u de contractuele verplichtingen niet nakomt. Om deze omstandigheid af te dekken zijn er ontbindende voorwaarden binnen het oude contract opgenomen. U dient de complete te verwachten rente of een deel daarvan te vergoeden aan de vorige hypotheek verstrekker. Dit kan dus behoorlijk oplopen in kosten. Lees altijd de ontbindende voorwaarden door zodat u weet met hoeveel renteboete u rekening moet houden.

Werken aan aflossing

Door het oversluiten van een hypotheek dient u vaak dezelfde methode van aflossing toe te passen. Dit kan lineair of annuïtair zijn. Heeft u echter veel ruimte binnen uw bedrijfsomzet dan kun u overwegen om versneld af te lossen. Het heeft tot effect dat het aandeel vreemd vermogen extra snel afneemt en dus het toekomstige aandeel eigen vermogen door besparingen toeneemt. Doe uw voordeel door op een gestructureerde manier aan aflossing te werken zodat u veel op lasten kunt besparen.

Beheersing van de maandelijkse kosten

Belangrijk aspect bij het verlagen van de maandelijkse lasten is de keuze voor een lage rentevergoeding. Ook de mate van aflossing speelt daarbij. Het is echter ook de vraag of u bepaalde tussen personen moet inschakelen om het geregeld te krijgen. Ook zij ontvangen een provisie waardoor de maandelijkse onkosten onnodig worden opgeschroefd. Een verder vergelijk tussen notarissen enzovoorts kan altijd helpen om te besparen.

Een nieuwe hypotheek aangaan

Wat de beste hypotheek voor uw bedrijf is hangt af van de markt omstandigheid. Bij een dalende economie kunt u profiteren van lage rentestanden welke u voor de lange termijn kunt vastzetten. Stijgt de economie dan kunt u mogelijk veel gemakkelijker een hypotheek verkrijgen omdat het risico voor geldverstrekkers afneemt. Wees verstandig bij het bedrijfshypotheek oversluiten zodat u goed kunt profiteren van de nieuwe hypotheek.