De bedrijfshypotheek voorwaarden goed benutten

Voldoe aan de bedrijfshypotheek voorwaarden om de lening te kunnen verkrijgen. Om een bedrijfshypotheek te kunnen afsluiten dient u aan de geldende wettelijke voorwaarden te voldoen. Daarnaast stelt de bank ook regels voor het wel of niet kunnen verlenen van de hypotheekschuld. Met een goed plan waarbij u concrete harde cijfers kunt aanleveren zorgt u voor vertrouwen. Het vormt de basis van een bedrijfshypotheek onder gunstige voorwaarden. Waar moet u op letten bij de bedrijfshypotheek voorwaarden en hoe kunt u het afsluiten?

Reële balans tussen winst en hypotheeklening

Uw onderneming verwacht een bepaalde winst per tijdseenheid te behalen. Die verwachtingen bepaalt hoeveel bedrijfsruimte u strikt genomen zou kunnen aankopen of huren zodat juist die bedrijfsactiviteiten goed tot ontplooiing komen. Het zorgt ervoor dat u op basis van een bedrijfshypotheek de ondernemingsdoelstellingen kunt behalen. De bedrijfshypotheek voorwaarden schrijven voor dat de hypotheek binnen een bepaalde termijn moeten worden afgelost zodat uw schuld met de tijd minder wordt. Daarnaast geeft het afgeloste deel de mogelijkheid om steeds meer eigen vermogen te verwerven. Daarom moet er een draagbare verhouding te zitten tussen de te verwachten omzet en winsten met de maandelijkse lasten. Laat uw bedrijfsplannen door de bank doorrekenen zodat de juiste bedrijfshypotheek voorwaarden kunnen worden opgesteld.

Minimaal 70% executie waarde gefinancierd

Gewoonlijk wordt er door banken een minimum van 70% van de executiewaarde dat binnen de bedrijfshypotheek moet worden gefinancierd. Dat houdt ook in dat minimaal dat deel na looptijd reeds terug moet zijn gekomen bij de geldverstrekker. Daartoe dient u als onderneming af te lossen. De bedrijfshypotheek voorwaarden geven dan aan of u lineair of annuïtair aflost om zo geleidelijk aan de hypotheek schuld te werken. Ook aflossingsvrij is een optie echter dan heeft u geen voordeel omtrent het versnelt verkrijgen van eigen vermogen. Laat u uitvoerig informeren over de bedrijfshypotheek voorwaarden om een verstandige financiële afweging te kunnen maken.

Aanvullende voorwaarden bedrijfshypotheek

De bedrijfshypotheek kan alleen maar door ondernemers worden afgesloten om daarbij een bepaald pand – lees onderpand – aan te schaffen. Het uitgeleende geld moet dus in het pand worden gestoken. Daarnaast dienen de bedrijfscijfers van de laatste paar jaar worden aangeleverd zodat kan worden aangetoond dat het winstgevend is. Inzicht en duidelijkheid vormen de basis voor het verkrijgen van een hypotheek lening. Daarmee wordt het risico voor de bank dus beperkt tot een minimum. Een goed plan in combinatie met reeds bewezen goede resultaten geeft de geldverstrekker zekerheden zodat de onderneming de hypotheek kan verkrijgen. Profiteer van de gunstige bedrijfshypotheek voorwaarden om zo uw ondernemingsfinanciering rond te krijgen.

Aflossingsplan binnen bedrijfshypotheek voorwaarden

Wilt u ook uw onderneming uitbreiden dan maakt u handig gebruik van de bedrijfshypotheek. Gunstige rentelasten gepaard gaande met een helder aflossingsplan kunt u de beste resultaten als onderneming geven. Neem contact op met uw bank voor MKB zodat u helder hypotheek advies kunt krijgen. Laat u voorlichten omtrent de bedrijfshypotheek voorwaarden waarbinnen u de lening kunt afsluiten.