Goedkoopste hypotheekrentes

Vergelijk hypotheeklening aanbieders om de goedkoopste hypotheekrente te verkrijgen. Hoeveel je maandelijkse kosten gaan bedragen is zeer afhankelijk van de hypotheekrente dat je moet vergoeden. Daarnaast geldt eveneens dat het ook afhankelijk is van de hoogte van de afgesloten hypotheek. Het is altijd aan te bevelen om een vergelijk te maken tussen hypotheek aanbieders om zo de meest gunstige hypotheek te verkrijgen. Jij wilt ook de goedkoopste hypotheekrente hebben zodat je meer geld voor andere zaken overhoudt. Maar hoeveel mag je lenen voor een hypotheek en waaraan moet de hypotheekrente verder voldoen?

Voorwaarden hypotheekrente

Om een hypotheek af te sluiten moet je goed naar de goedkoopste hypotheekrentes kijken. Momenteel is het namelijk verboden om een hypotheek af te sluiten op basis van een variabele rente. In het verleden is gebleken dat dit grote financiële gevolgen kan hebben. Wil je een hypotheek afsluiten tegen een zo goedkoop mogelijk tarief of gunstige rentestand dan moet je de vaste hypotheekrentes voor de middellange termijn vergelijken. gewoonlijk wordt een hypotheek afgesloten voor een termijn van tien of twintig jaar waarbij de hypotheek rente onveranderbaar is. Het ligt dus concreet vast hoeveel je per maand aan lasten kwijt bent gedurende die periode.

Gunstige markt

Indien er weinig vraag is naar geld in de markt zoals dat het geval is bij een recessie of slecht draaiende economie dan dalen de rentestanden eveneens. Daar kun jij van profiteren als je dan een woning wilt aanschaffen. Een lage hypotheekrente stand betekent dat je:

  • of een relatief duurdere woning kunt aanschaffen;
  • of dat je een hypotheek kunt afsluiten tegen zeer gunstige kosten voor de zeer lange termijn.

Op die manier kun je bij het vergelijken van hypotheekrentes de meest gunstige hypotheek voorwaarden bemachtigen zodat jij relatief weinig onkosten per maand hebt.

Hoogte hypotheek lening

De hoogte van de afgesloten hypotheek lening in combinatie met de goedkoopste hypotheekrente beschikbaar bepaalt hoeveel maandelijkse onkosten je per maand hebt. Die onkosten moeten financieel draagbaar zijn en dus binnen de financiële ruimte passen van het gezamenlijke inkomen. Op die manier trachten banken zekerheid te hebben omtrent het terug betaald krijgen van de verstrekte hypotheek lening. Aflossing in combinatie met rente betaling vormen daarbij de twee belangrijkste kostenposten. Het is daarbij voor jou de afweging:

  • los je het geleende hypotheek bedrag gedurende de looptijd deels of geheel af;
  • los je het bedrag na looptijd af.

Let wel dat er binnen het Lente Akkoord afspraken zijn gemaakt op basis waarvan de hypotheekrenteaftrek wordt aangepakt. Laat je uitvoerig informeren door een hypotheek specialist aangaande wat je het beste kunt doen. Welke hypotheekvorm is het meest gunstig en hoe valt dat te combineren met de goedkoopste hypotheekrente.

Vergelijk en profiteer

Het is altijd voor jou de afweging om concrete beslissingen te maken over welk type hypotheek je neemt tegen welk rentetarief. Je hebt de keus uit:

  • lineaire hypotheek waarbij je iedere maand eenzelfde deel aflost waardoor ook de rentelasten per maand afnemen;
  • annuïteiten hypotheek waarbij je iedere maand hetzelfde bedrag betaalt bestaande uit een deel aflossing en rente. Deze verhouding verandert van weinig aflossing en veel rente naar relatief weinig rente en veel aflossing;
  • verzekerings hypotheek waarbij je een polis aangaat waarbij je iedere maand een bedrag moet inleggen mogelijk inclusief verborgen provisie;
  • beleggings hypotheek: dit is een zeer ongunstige hypotheekvorm zondermeer omdat de markt kan stijgen en dalen.

Wees verstandig bij het aangaan van een hypotheek en vergelijk altijd rentestanden. Daarnaast is het van belang op welke manier je van plan bent om de hypotheek af te lossen.